Przewożenie ładunku na przyczepie lekkiej - przepisy i podstawowe informacje

W wielu przypadkach przewożenie różnych towarów może łączyć się z tym, że ładunek będzie wystawał poza obrys pojazdu lub zespołu pojazdów. Nie jest to rzadko spotykana sytuacja i regulują ją w Polsce odpowiednie przepisy. By uniknąć odpowiedzialności karnej, a także zachować odpowiednie bezpieczeństwo na drodze powinieneś się z nimi zapoznać. Dzięki temu zarówno Ty, jak i inni uczestnicy ruchu będą mogli jeździć w zdecydowanie lepszych i bardziej komfortowych warunkach, w których ryzyko nieszczęśliwego wypadku jest ograniczone do minimum.

Szczegółowe kwestie transportu ładunków reguluje artykuł 61 ustawy o Ruchu Drogowym. Precyzuje on dokładnie kwestie tego, o ile może wystawać ładunek z przyczepki, w którą stronę, jaka jest jego maksymalna szerokość, a także to jak prawidłowo go oznaczać, by nie stanowił zagrożenia dla innych. 

Nieprawidłowe przewożenie wystających ładunków wiąże się z przykrymi konsekwencjami. Jeżeli zasłania on światła lub urządzenia sygnalizujące, możesz liczyć się z mandatem w wysokości nawet 200 złotych. Podobna kara wiąże się z jego nieprawidłowym zabezpieczeniem. Za zasłonięcie ładunkiem tablicy rejestracyjnej (lub utrudnienie jej widoczności) należy zapłacić 100 złotych, natomiast za jego nieodpowiednie oznakowanie należy się mandat w wysokości 150 złotych. Podczas zatrzymań często dochodzi do wykrycia wielu nieprawidłowości, więc w takim wypadku kwoty kar są odpowiednio większe. 

O ile może wystawać ładunek z przyczepy lekkiej? 

Jeżeli użytkujesz przyczepę lekką, czyli taką, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kilogramów, to regulacje w kwestii przewożenia nią wystającego ładunku są dość jasne. Ich podstawowym celem jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa innym użytkownikom drogi. 

Prawidłowe umieszczenie ładunku na przyczepie jest określone w sposób jednoznaczny. W świetle prawa niedopuszczalne jest to, by jakiekolwiek elementy wystawały poza obrys tylnej płaszczyzny przyczepy na odległość większą niż 2 metry. 

Czy istnieją wyjątki od tego, o ile może wystawać ładunek z tyłu przyczepki samochodowej? Tak, mają one jednak zastosowanie nie do przyczepy lekkiej, a kłonicowej do przewozu drewna. W takim wypadku odległość 2 metrów liczona jest od ostatniej osi przyczepy. Osobne przepisy dotyczą też przewozu tak zwanego drewna długiego, które przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności może wystawać poza oś nawet na odległość 5 metrów. 

Regulacje dotyczą także przewozu ładunku, który wystaje poza obrys przyczepy również na boki. W takim przypadku również mamy do czynienia z dość jednoznacznymi i łatwymi w interpretacji przepisami, które łatwo zapamiętać. Maksymalna szerokość ładunku nie może przekraczać 255 centymetrów (łącznie z szerokością samej przyczepy). Nie może on też wystawać poza obrys przyczepy więcej niż po 23 centymetry z każdej strony.  

Ładunek wystający z tyłu przyczepki samochodowej - kiedy i jak oznaczać? 

Równie ważnym pytaniem jak to o ile może wystawać ładunek z przyczepki i jaka jest jego maksymalna szerokość, jest także kwestia tego, w jaki sposób należy go oznakować. Regulacje prawne pozostają w tej kwestii nieugięte. W czasie przewozu elementów wystających z boku, kierowcy zawsze muszą zadbać o ich odpowiednie zabezpieczenie w postaci dobrze widocznego oznakowania. Od tej reguły nie ma wyjątku, niezależnie od warunków czy długości pokonywanej trasy. Jeżeli chodzi o ładunek wystający z tyłu, to należy go oznaczyć wtedy, jeżeli wykracza on poza obrys przyczepy na długość wynoszącą 0,5 metra. Przepisy nie nakazują, ale też nie zabraniają wyróżnienia oznaczeniami takiego ładunku, jeżeli wystaje on na krótszą odległość. Dlatego, jeżeli uważasz, że zwiększy to bezpieczeństwo Twoje i innych użytkowników drogi, nic nie stoi na przeszkodzie, by to zrobić. 

Często na polskich drogach można dostrzec dość niechlujne oznaczenia w postaci kolorowych szmat materiału albo niedbale zawiązanych taśm drogowych. Są one nielegalne. Wystający z przyczepy ładunek należy oznaczać przeznaczonymi do tego środkami. Jeżeli się do tego nie zastosujesz, to powinieneś liczyć się z ryzykiem otrzymania mandatu karnego. 

Ładunek wystający z tyłu przyczepy musi być oznaczony przez dobrze widoczne biało-czerwone pasy. Mogą być one umieszczone na tarczy, bryle geometrycznej (na przykład pachołku) albo wymalowane bezpośrednio na przewożonych elementach. By oznakowanie było zgodne z przepisami, muszą być to przynajmniej po dwa pasy każdego z wymienionych kolorów, umieszczone w miejscu, w którym kończy się ładunek. Jeżeli przyczepa z wystającym ładunkiem jest ciągnięta przez samochód osobowy, to dopuszczalne jest użycie zamiennika w postaci czerwonej chorągiewki o minimalnych wymiarach 50 na 50 centymetrów. W przypadku przewozu dokonywanego w czasie słabej widoczności, wymagane jest także umieszczenie na ładunku czerwonego światła oraz odblasku w tym samym kolorze.

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem akcesoriów wymaganych do prawidłowego oznaczenia wystającego ładunku, zachęcamy do odwiedzenia strony naszego sklepu!

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Śledź nas na Facebooku