Oświetlenie przyczepy samochodowej – przepisy

Dlaczego oświetlenie przyczepy samochodowej jest tak ważne?

Oświetlenie przyczepy samochodowej ma pierwszorzędne znaczenie dla bezpieczeństwa i jest tak samo istotne jak oświetlenie pojazdu mechanicznego. Jego sprawność i siła z jaką działa decydują o tym, w jakim stopniu jesteśmy widoczni dla innych uczestników ruchu drogowego. Ważne są nie tylko światła pozycyjne, mijania czy kierunkowskazy, ale także inne rodzaje oświetlenia.

Przyczepy samochodowe mają różne rozmiary i potrafią być niejednokrotnie znacznie wyższe lub szersze niż ciągnący je pojazd mechaniczny. Przepisy dotyczące oświetlenia przyczep stanowią, iż dla przyczep powyżej 2,1 metra szerokości wymagane są obrysówki do przyczep, czyli światła, które będą oświetlać dodatkowo jej kontury ze względu na powiększone rozmiary takiej przyczepy. Obrysówki do przyczep pozwalają rozpoznać kontur przyczepy w warunkach ograniczonej widoczności na drodze. Pozwala to uniknąć wielu niebezpiecznych zdarzeń, w tym kolizji i wypadków.

Chociaż wielu osobom oświetlenie przyczepy samochodowej może wydawać się mniej istotne, niż oświetlenie pojazdu silnikowego, to jego sprawność jest równie istotna, jak w wypadku oświetlenia pojazdu, o którego jest podczepiona. Przepisy w sposób jasny i wyraźny stanowią o tym, jak powinna być oświetlona przyczepka samochodowa.

Oświetlenie przyczepki samochodowej — przepisy

Jak zatem wygląda kwestia oświetlenia przyczepki samochodowej w przepisach ruchu drogowego?

Kwestia oświetlenia przyczep samochodowych w obecnym swym kształcie została uregulowana Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku. Zgodnie z jego literą przyczepy samochodowe muszą posiadać własne oświetlenie, zależne od ich rozmiarów. Według rozporządzenia na oświetlenie przyczepki – bez względu na jej rozmiary – powinny składać się z następującego oświetlenia.

Po pierwsze oświetlenie przyczep powinno obejmować dwa kierunkowskazy widoczne z tyłu przyczepy. Podobnie jak w wypadku pojazdów mechanicznych – mają one także spełniać funkcję świateł awaryjnych.

Po drugie — jeśli chodzi o oświetlenie przyczep, przepisy stanowią, że przyczepka musi posiadać światło stop w kolorze czerwonym — widoczne z tyłu przyczepy.

Po trzecie – każda przyczepa samochodowa musi posiadać światło pozycyjne tylne oraz podświetlenie tablicy rejestracyjnej.

Przepisy dotyczące oświetlenia przyczep samochodowych stanowią dodatkowo, że muszą one posiadać odblaski boczne o barwie i kształcie innym niż trójkąt. Powinny one – według przepisów być zamocowane nie dalej niż 3 metry od przodu przyczepy i nie dalej niż jeden metr od tyłu przyczepy, mierząc od zaczepu kulowego.

Przepisy o oświetleniu przyczepki samochodowej mówią także, iż oprócz odblasków bocznych, wszystkie przyczepy samochodowe powinny posiadać odblaski trójkątne w ilości dwóch sztuk, znajdujące się na tyle przyczepy.

Oprócz wyżej wymienionych elementów odblaskowych umieszczonych z tyłu, przyczepy samochodowe powinny posiadać także odblaski przednie, będące żarówkami w kolorze białym w ilości dwóch sztuk. Powinny one zostać umiejscowione maksymalnie 150 mm od najbardziej zewnętrznego punktu szerokości pojazdu.

Wszystkie przyczepy samochodowe, zgodnie z przepisami rozporządzenia, muszą dodatkowo posiadać jeszcze światło przeciwmgłowe tylne znajdujące się z lewej strony na końcu przyczepy.

Dodatkowe oświetlenie przyczepki samochodowej – przepisy

W powyższym akapicie przedstawione zostały wymogi stawiane wszystkim przyczepom bez wyjątku. Rozporządzenie, do którego odwołujemy się w niniejszym tekście, obejmuje jednak swą literą inne rodzaje przyczep o niestandardowych wymiarach.

Co zatem mówią nam one o zasadach oświetlenia innych rodzajów przyczep?

Oświetlenie w wypadku przyczepy o szerokości powyżej 1,6 metra musi zostać uzupełnione o światło pozycyjne przednie oraz – jak już wspomniano wyżej – w wypadku przyczep szerszych niż 2,1 metra konieczne jest zamontowanie przyczepy oraz ciągnącego nią pojazdu mechanicznego w obrysówki do przyczepki samochodowej.

Dodatkowo warto wspomnieć, iż do oświetlenia przyczepki nie mogą przynależeć żadne elementy niewymienione w rozporządzeniu.

Oświetlenie przyczepy jest regulowane przez bardzo ściśle określone przepisy. W wypadku ich niespełnienia należy się liczyć z wysokimi mandatami. Tak daleko idące uściślenie przepisów o oświetleniu przyczepy samochodowej ma jednak swoje podstawy a jego celem jest, jak najdalej idąca poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Wobec wzmożonego ruchu samochodowego na naszych drogach i coraz wyższych wymagań w dziedzinie transportu kołowego należy przywiązywać szczególną uwagę do należytego oświetlenia przyczep samochodowych. W obecnych warunkach przepisy o oświetleniu przyczep samochodowych są łatwe do spełnienia – na rynku dostępny jest ogromny wybór wszelkich niezbędnych elementów oświetlenia do przyczep. Skorzystaj zatem z oferty firmy Rydwan, gdzie znajdziesz lampy i elementy odblaskowe do przyczep w najlepszych cenach!

Warto przeczytać również:

Jak podłączyć lampy LED w przyczepce?

Gdzie opróżniać toalety turystyczne?

Jak podłączyć gniazdko przyczepki?

Jaką przyczepę można ciągnąć na kategorię B?

Rejestracja przyczepki – jak zarejestrować przyczepkę samochodową?

Jakie oświetlenie do przyczepy lekkiej?

Ile może wystawać ładunek z przyczepy?

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Śledź nas na Facebooku