Rejestracja przyczepki – jak zarejestrować przyczepkę samochodową

Rejestracja przyczepki – dlaczego jest ważna?

Przyczepy samochodowe oraz lawety, mimo iż nie są pojazdami silnikowymi, to zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, są traktowane jako odrębne pojazdy mechaniczne. Jako takie podlegają one obowiązkowi rejestracji i ubezpieczenia OC. Na rejestrację przyczepy przepisy przewidują okres do trzydziestu dni od momentu jej zakupu bądź też spisania umowy darowizny. Rejestracja przyczepy dokonywana jest w Wydziałach Komunikacji urzędów powiatowych. Jeżeli kupujemy przyczepę w salonie bądź u dilera, to możemy od razu zarejestrować przyczepę, zanim wyjedzie ona na drogę.

Rejestracja przyczepki – jakie dokumenty są potrzebne?

Rejestracja nowej przyczepki wymaga przedłożenia szeregu dokumentów. Jeżeli kupujemy przyczepę w salonie, to już przy zakupie otrzymamy z reguły cały zestaw niezbędnych dokumentów. Sprawa komplikuje się, jeżeli kupujemy przyczepę na rynku wtórnym w kraju bądź sprowadzamy ją z zagranicy. Warto zatem pamiętać, aby przy zakupie z drugiej ręki dopilnować otrzymania wszystkich niezbędnych dokumentów. Przy rejestracji przyczepy konieczna będzie w pierwszym rzędzie faktura zakupu bądź umowa kupna – sprzedaży, lub akt darowizny. Są to dokumenty stwierdzające, iż jesteśmy właścicielami przyczepy, którą chcemy zarejestrować. Poza tym potrzebujemy karty pojazdu i – dla przyczep używanych – aktualnego dowodu rejestracyjnego. Przy rejestracji przyczepy konieczny jest także wyciąg ze świadectwa homologacji bądź zwolnienia z homologacji, oprócz tego wypełniony wniosek z Wydziału Komunikacji oraz dowód osobisty wnioskodawcy do wglądu.

Na fakturze bądź umowie kupna – sprzedaży powinny koniecznie znajdować się dane nabywcy oraz dane sprzedającego, dane producenta przyczepy, informacje o modelu przyczepy i roku jej produkcji oraz numer ewidencyjny VIN przyczepy.

Świadectwo homologacji należy przedstawić, jeżeli przyczepa nabywana jest z rynku wtórnego. Nie jest ono wymagane w wypadku rejestracji nowej przyczepy.

By dokonać rejestracji przyczepy samochodowej, należy oczywiście także wypełnić stosowny wniosek – można tego dokonać przez Internet, jak i stacjonarnie w Wydziale Komunikacji. Przy jego wypełnianiu należy zaznaczyć, iż chcemy dokonać rejestracji – należy skreślić opcję rejestracji czasowej.

Jak zarejestrować przyczepę samochodową bez dokumentów?

Powyżej odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, jak zarejestrować przyczepę samochodową. Polskie przepisy zezwalają jednak także na rejestrację przyczepy typu SAM – wykonanej samodzielnie. Dla tego rodzaju przyczep obowiązują odrębne przepisy dotyczące ich rejestracji. Przyczepa tego typu oczywiście musi przejść dodatkowe procedury. Jej rejestracja początkowo odbywa się bez dokumentów.

Jeżeli chcemy dokonać rejestracji przyczepy wykonanej samodzielnie, musimy przedłożyć w Wydziale Komunikacji wniosek o rejestrację przyczepy typu SAM. Do wniosku powinno się załączyć jak najwięcej faktur z zakupu części i podzespołów użytych do budowy takiej samodzielnie wykonanej przyczepy, na przykład elementów podwozia.

Skutkiem złożenia pierwszego wniosku powinno być uzyskanie wstępnej zgody na użytkowanie. Wówczas musimy złożyć kolejny wniosek o wydanie decyzji nabycia cech identyfikacyjnych (numeru) oraz wniosek o tymczasową rejestrację.

Jeżeli oba wnioski zostaną rozpatrzone – otrzymamy tymczasowe pozwolenie na użytkowanie wraz z tymczasową tablicą rejestracyjną. Zostają one wydane na okoliczność udania się z przyczepą do stacji diagnostycznej.

W razie uzyskania pozytywnej weryfikacji stanu technicznego w stacji diagnostycznej, przyczepie nadawana jest tabliczka znamionowa oraz nabite zostają na niej numery pojazdu. W stacji diagnostycznej otrzymujemy także sprawozdanie z badania technicznego.

Jego uzyskanie pozwala nam dopiero złożyć ostateczny wniosek do Transportowego Dozoru Technicznego o jednostkowe dopuszczenie pojazdu.

Po uzyskaniu zgody w Dozorze możemy z kompletem dokumentów udać się ponownie do Wydziału Komunikacji, gdzie nasza przyczepka zostanie ostatecznie zarejestrowana.

Rejestracja przyczepki samochodowej – koszta

W poprzednich częściach naszego artykułu odpowiedzieliśmy sobie na pytania o to, jak zarejestrować przyczepkę oraz jak zarejestrować przyczepkę bez dokumentów typu SAM.

Pozostaje nam jeszcze do omówienia kwestia kosztów rejestracji przyczepki.

Koszty, które musimy ponieść w wypadku rejestracji przyczepki to: koszt wydania dowodu rejestracyjnego w wysokości 54 złotych, koszt wydania tablicy rejestracyjnej w wysokości 40 złotych, koszt wydania pozwolenia czasowego w wysokości 13,50 złotych oraz znaków legalizacyjnych – 12,50 złotych. Do tego należy jeszcze doliczyć opłaty ewidencyjne w kwocie 1,50 złotego.

Z oczywistych względów, zupełnie inaczej przedstawiają się koszta w wypadku rejestracji przyczepki typu SAM. Oscylują one w granicach 2000 – 2500 złotych bądź więcej. Same koszty badania technicznego zamykają się w okolicach 800 złotych, kolejne 800 złotych należy przeznaczyć na opłaty w Transportowym Dozorze Technicznym. Do tego dochodzą koszta rejestracji i polisy OC.

Obowiązkowe przy rejestracji przyczepki jest oczywiście wykupienie polisy ubezpieczeniowej. Koszty ubezpieczenia OC w wypadku przyczep poniżej 750 kilogramów to około 100 złotych na rok.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Śledź nas na Facebooku